BOB体育投注官网下载

BOB体育投注官网下载

英文站|

师资队伍
当前位置:    首页 > 师资队伍 > 全体教师 > 教授(研究员) >    正文
张建伟

日期:2021-11-10                   来源:                   作者:               关注:

专业 研究方向
Email 电话

职称:研究员

研究方向: 计算机图形图像、虚拟现实、机器视觉;空中交通管理、智能交通管理、文化科技

关闭

BOB体育投注官网下载